Google+

از اینکه «چکامه» را انتخاب نموده‌اید، سپاسگزاریم.

چکامه با هدف گسترش فرهنگِ شعر و ادب پارسی، فعالیت خود را از سال ١٣٩١ با ارسال پیامک‌های اشعار خوانده شده‌ی استاد شجریان با عنوان «نوانمای استاد شجریان» آغاز نمود؛ و برای ترغیب بیشتر جامعه به شعر و موسیقی پارسی، همچنان در حال توسعه‌است.
چکامه در مهمترین فعالیت خود، با گردآوری و تنظیم مجموعه اشعار خوانده شده توسط بزرگان موسیقی پارسی، «اپلیکیشن چکامه» را تولید و عرضه نموده است؛ شاید که تقدیری باشد از فعالیت‌های آن اساتید و ترویج فرهنگ شعر در موسیقی و حفظ ارزش‌های آن آثار.

طراحی آثار گرافیکی و نقاشیخط‌های شعر پارسی نیز جزیی از فعالیت‌های چکامه‌است، که می‌توانید دنبال کنید و به رایگان دریافت نموده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

همواره با همراهی شما همدلان می‌کوشیم تا با تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، در راه گسترش فرهنگِ شعر و ادب و موسیقی ایرانی، گام برداشته و جامعه‌ی وابسته به این موضوعات را خوشنود سازیم.

«بی‌صبرانه منتظر نقطه‌نظرات شایسته‌ی شما بزرگواران هستیم»