Google+

علیرضا قربانی Albums And Singles

تک آهنگ های علیرضا قربانی

من عاشق چشمت شدم

دخت پری وار

فروغ

آهنگ‌های علیرضا قربانی
 1. گفتم این آغاز، پایان ندارد


  عشق اگر عشق است، آسان ندارد

  گفتی از پاییز باید سفر کرد


  گر چه گل تاب طوفان ندارد

  آن که لیلا شد در چشم مجنون


  همنشینی جز باران ندارد

  آن بهاران کو، آن روزگاران کو


  زیر باران ها، حال پریشان کو

  باز آن من آسیمه سر بی بال و بی پر مانده

  جای تنهایی، در سینه‌ها مانده

  رفته مجنون و لیلا به جا مانده

  از مستی و مینا و می اشکی به ساغر مانده

 2. کجایی ای که عمری در هوایت

  نشستم زیر باران ها کجایی

  اگر مجنون اگر لیلا غریبم

  در بیابان ها کجایی

  کجای این شب تاریک

  به روی ماه در بستی

  نه می گویی نه میدانم

  کجا هستم کجا رفتی

  من آتش بودم اما تو

  به خاکستر نشستی

  نه میگویی،نه میدانم

  کجا ماندم،کجا هستی

  اگر شب هست و فردا نیست

  اگر راهی به رویا نیست

  چه آهوها

  که در چشمان لیلا نیست

  اگر گم کرده‌ام خود را

  مرا در گریه پیدا کن

  اگر از شِکوه لب بستم

  سکوتم را تماشا کن...

 3. خانه ام آبیست

  دیوار روبرو تاریک و پشت سرم آبی

  هر صبح وقتی یک چشم باز میکنم و چشم دیگرم در بالش خاکستری زیر سرم فرو رفته است

  تنها تا فرصت طلوع خورشید رد قلم هایت را بر دیوار رو به رو میبینم

  انگار با جزر و مد دریا روزهایی که دیوار آبی را رنگ میزدی زنده میشود

  سر برمیگردانی

  صورتت پر از نقطه های آبی و لبخند گوشه ی لبانت سرد است

  وسط تابستان نزدیک غروب اتاق آبی خالی

  من رو به پنجره مقابل باد نشسته بودم

  تصویری خام از حضورت آنی بود و آن دیگر نبود

  گفتی نرفته ها را باید رفت

  خندیدمو با خود گفتم کدام نرفته ها

  خواستم بگویم من که با تو تمام بودنم را رفته ام

  اما نگفتم

  گفتی آخر در سکوتت حل میشوم

  تنها میروم تنها میشوم

  ما که تنها نبودیم

  تو بودی من دیوار آبی

  اما نگفتم

  قلمویی که به دست داشتی چالاک به دیوار کشیدی

  خورده های رنگ به صورتت پاشید

  بلند خندیدی گفتی

  نگاه کن مثل همین رنگ ها به دیوار پاشیده میشوم

  باز هیچ نگفتم تنها نگاهت کردم

  تو مرا از بر بودی

  گفتی فرصت گفتن کم است و فرصت دیدن در خیال تا ابد

  قلمو از حرکت ماند

  رنگ آبی از دیوار سرازیر شد

  چشمانت میدوید و رد رنگ را دنبال میکرد

  مثل من که رد چشمانت را روز ها دویده بودم

  ستاره ها روشن میشدن غروب طی میشد

  رنگ زدن دیوار تمام میشد و

  تو در من شروع میشدی

  تو در من شروع میشدی و در خودت تمام

  هر دو خسته بودیم از پنجره دریا را دیدی

  چشمانت را بستی و پا به قاب در گذاشتی

  دلم تکانی خورد که نگذارم بروی

  اما هیچ نگفتم باز

  گویی مرده بودم

  هجده سال است که مرده ام

  من مرده ام

  دریا مرده است

  آسمان مرده

  قاب در پوسیده و مرده

  پلک هایم مرده

  دیوار اما هنوز آبیست

  آبی ژرف که تو را با خود برد

  بغض از زیر دستانت گلویم را میفشارد

  سکوت بر لب دوخته ام

  می اندیشم به حرف هایم که ناگفته ماند در خیال تا ابد

  چشمم را میبندم

  بالش خاکستری سرد است و خیس است و آبی

 4. تو نه خوابی نه خیالی

  نه تمنای محالی

  نه ز دیروز و نه فردا

  نه ز افسانه، نه رویا

  رویای منی خواب منی در دل بیداری من

  تو حسرت پنهان شده در خنده و در زاری من

  دار و ندار من و دل سوخته در آتش درد

  آه که آوار جنون با من دیوانه چه کرد!

  دار و ندار من و دل رفته با تاراج جنون

  آینه باور من خفته به خاکستر و خون

  سهم ما را جنون بنویس

  بخت مرا نگون بنویس

  جان مرا شعله بکش

  نام مرا به خون بنویس

  رویای منی خواب منی در دل بیداری من

  تو حسرت پنهان شده در خنده و در زاری من

 5. من اینجا ریشه در خاکم


  من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم

  من اینجا تا نفس باقیست می مانم


  من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم

  من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی


  گل بر می افشانم

  من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید

  سرود فتح می خوانم

  و می دانم

  تو روزی باز خواهی گشت

 6. ایران ـ هنگام کار است

  برخیز و ببین - ایران

  بختت در انتظار است

  از پا منشین - ایران

  از جور فراوان هر گوشه شوری بپاست

  خون‌ها شده پامال و آزادیش خونبهاست

  خدا ز درد و غم رهاند ما را

  خدا به کام دل رساند ما را

  *

  دور جهان نگر که چه غوغا خواهد کرد

  که چه غوغا خواهد کرد

  حب وطن نگر که چه با ما خواهد کرد

  که چه با ما خواهد کرد

  آه چه محنت‌ها که کشیدی ایران

  آه به کام دل نرسیدی‌، جز غم ندیدی ایران

  *

  خدا ز درد و غم رهاند ما را

  خدا به کام دل رساند ما را

  تاکی به دل جوانی نکنم به عادت پیران

  جامی بده به یاد وطنم -‌ سلامت ایران

  ایران‌، تا ز دل برکشم نعرهٔ آزادی

  خیزکه روز فتح و ظفر شد -‌ ایران

  خیزکه روزگار دگر شد وقت هنر شد -‌ ایران

  خدا ز درد و غم رهاند ما را

  خدا به کام دل رساند ما را

  *

  ما را در غمگساری یاری نباشد، یاران

  غیر از افغان و زاری کاری نباشد، یاران

  جز همت و غیرت‌، درمان دردی کجا؟

  جز فخر و شهامت‌، دشمن نوردی کجا

  جهان به کام ما برآید، آمین

  شب فراق ما سرآید، آمین

  عز و شرف به همت والا باید خواست

  به تقلا باید خواست

  فتح و ظفر به‌ دست توانا باید خواست

  به‌ مدارا باید خواست

  کیست که مژده‌ای برساند ما را

  کیست که جرعه‌ای بچشاند ما را

  وز غم رهاند ما را

  جهان به کام ما برآید، آمین

  شب فراق ما سرآید، آمین

  *‌

  گر در ره غمش کشته شوم به تهمت یاری

  بهتر که از اجانب شنوم ملامت و خواری

  خواری‌، خارا و خوشترم از گل بهاری

  خیزکه روز فتح و ظفر شد -‌ ایران

  خیز که روزگار دگر شد وقت هنر شد -‌ ایران

  جهان به کام ما برآید، آمین

  شب فراق ما سرآید، آمین

 7. وطن! وطن! نظر فکن به من که من

  به هرکجا غریب وار، که زیر آسمان دیگری غنوده ام؛

  همیشه با تو بوده ام...

  اگر که حال پرسی ام تو نیک می شناسی ام

  من از درون قصه ها و غصه ها برآمدم

  چه غمگنانه سال ها، که بال ها زدم به روی بحر بی کناره ات

  که در خروش آمدی، به جنب و جوش آمدی...

  به اوج رفت موج های تو، که یاد باد اوج های تو

  کنون اگر که خنجری میان کتف خسته ام

  اگر که ایستاده ام و یا ز پا فتاده ام؛

  برای تو، به راه تو شکسته ام

  سپاه عشق در پی است،

  شرار و شور کارساز با وی است

  دریچه های قلب باز کن، سرود شب شکاف آن ز چارسوی این جهان

  کنون به گوش می رسد، من این سرود ناشنیده را به خون خود سروده ام

  وطن! وطن! تو سبز جاودان بمان

  که من، پرنده ای مهاجرم،

  که از فراز باغ باصفای تو

  به دوردست مه گرفته پر گشوده ام...

 8. مرگ من روزی فرا خواهد رسید

  در بهاری روشن از امواج نور

  در زمستانی غبارآلود و دور

  یا خزانی خالی از فریاد و شور

  مرگ من روزی فرا خواهد رسید:

  روزی از این تلخ و شیرین روزها

  روز پوچی همچو روزان دگر

  سایه ی زامروزها، دیروزها

  دیدگانم همچو دالانهای تار

  گونه هایم همچو مرمرهای سرد

  ناگهان خوابی مرا خواهد ربود

  من تهی خواهم شد از فریاد درد

  می خزند آرام روی دفترم

  دستهایم فارغ از افسون شعر

  یاد می آرم که در دستان من

  روزگاری شعله می زد خون شعر

  خاک می خواند مرا هر دم به خویش

  می رسند از ره که در خاکم نهند

  آه شاید عاشقانم نیمه شب

  گل بروی گور غمناکم نهند

  بعد من ناگه به یکسو می روند

  پرده های تیرهء دنیای من

  چشمهای ناشناسی می خزند

  روی کاغذها و دفترهای من

  در اتاق کوچکم پا می نهد

  بعد من، با یاد من بیگانه ای

  در بر آیینه می ماند بجای

  تارموئی، نقش دستی، شانه ای

  می رهم از خویش و می مانم ز خویش

  هر چه بر جا مانده ویران می شود

  روح من چون بادبان قایقی

  در افقها دور و پیدا می شود

  می شتابند از پی هم بی شکیب

  روزها و هفته ها و ماه ها

  چشم تو در انتظار نامه ای

  خیره می ماند بچشم راهها

  لیک دیگر پیکر سرد مرا

  می فشارد خاک دامنگیر خاک!

  بی تو، دور از ضربه های قلب تو

  قلب من می پوسد آنجا زیر خاک

  بعدها نام مرا باران و باد

  نرم می شویند از رخسار سنگ

  گور من گمنام می ماند به راه

  فارغ از افسانه های نام و ننگ

چکامه
Music Artists
 • محمدرضا شجریان

 • همایون شجریان


 • آرش ای پی

 • آرمان گرشاسبی

 • آریا عظیمی نژاد

 • احسان خواجه امیری

 • اردشیر کامکار

 • اشکان خطیبی

 • اشکان کمانگری

 • اشوان

 • امید حاجیلی

 • امید نعمتی

 • امیر تاجیک

 • امیر هوشنگ ابتهاج

 • امیرعباس گلاب

 • امین بانی

 • امین حبیبی

 • انوشیروان روحانی

 • ایوب صادقی

 • ایهام

 • بابک جهانبخش

 • برزو ارجمند

 • بنیامین بهادری

 • بهاره رهنما

 • بهنام بانی

 • بهنام صفوی

 • پازل باند

 • پرواز همای

 • پرویز پرستویی

 • پوریا اخواص

 • پویا سرایی

 • پیمان خازنی

 • جلال امیرپورسعید

 • چارتار

 • چکامه

 • حامد زمانی

 • حامد همایون

 • حامی

 • حجت اشرف زاده

 • حسام الدین سراج

 • حسین علیزاده

 • حمید عسکری

 • حمید گودرزی

 • حمید هیراد

 • خسرو شکیبایی

 • دنگ شو

 • دیبا فاضل نیا

 • رستاک حلاج

 • رضا صادقی

 • رضا یزدانی

 • روزبه بمانی

 • روزبه نعمت‌الهی

 • رهام صفوی

 • زانیار خسروی

 • سالار عقیلی

 • سپنتا مجتهدزاده

 • سپیده رئیس سادات

 • سجاد شوشتری

 • سروش فیروزیان

 • سعید شهروز

 • سهراب پورناظری

 • سیامک عباسی

 • سیاوش عظیمی

 • سیروان خسروی

 • سینا حجازی

 • سینا درخشنده

 • سینا سرلک

 • سینا شعبانخانی

 • شهاب مظفری

 • شهرام شکوهی

 • شهرام میرجلالی

 • شهرام ناظری

 • علی اصحابی

 • علی اصغر شاه زیدی

 • علی پهلوان

 • علی جعفری پویان

 • علی زند وکیلی

 • علی عبدالمالکی

 • علی قمصری

 • علی لهراسبی

 • علی مقدم

 • علیرضا روزگار

 • علیرضا طلیسچی

 • علیرضا عصار

 • علیرضا قرائی منش

 • علیرضا قربانی

 • علیرضا کاوئی

 • علیرضا مشایخی

 • عماد طالب‌زاده

 • غلامحسین بنان

 • فرزاد فرزین

 • فریان

 • فریبرز لاچینی

 • فرید نجم الدین

 • فریدون آسرایی

 • فریدون مشیری

 • فواد معماریان

 • کامران تفتی

 • کاوه صالحی

 • گروه پالت

 • گروه دارکوب

 • گروه داماهی

 • گروه سون

 • گروه هترا

 • مازیار فلاحی

 • ماکان باند

 • مانی رهنما

 • مجتبی شاه علی

 • مجید اخشابی

 • مجید درخشانی

 • محسن ابراهیم زاده

 • محسن چاوشی

 • محسن یگانه

 • محمد اسماعیل قنبری

 • محمد اصفهانی

 • محمد زند وکیلی

 • محمد علیزاده

 • محمد معتمدی

 • محمدرضا فروتن

 • محمدرضا گلزار

 • محمدرضا هدایتی

 • محمود جهان

 • مرتضی پاشایی

 • مریم حیدرزاده

 • مسعود صابری

 • مسعود صادقلو

 • مسیح

 • مسیح و آرش

 • مصطفی حامدی

 • مهدی احمدوند

 • مهدی جهانی

 • مهدی یراحی

 • مهدی یغمایی

 • مهران مدیری

 • مهسا عظیمی

 • مهیار علیزاده

 • میثم ابراهیمی

 • میدیا فرج نژاد

 • میلاد بابایی

 • میلاد درخشانی

 • میلاد ملک

 • ناصر مسعودی

 • نگار خارکن

 • وحید تاج

 • هادی فیض آبادی

 • هژیر مهرافروز

 • همایون خرم

 • هوروش بند

 • یمین غفاری